Waterloket

Op dit onderdeel vindt u meer informatie over water in Breda. Denkt u hierbij aan riolering, oppervlaktewater en waterbeleid & heffingen en drinkwater. Ook zijn er projecten die op water gericht zijn, zoals Waterakkers.

Via het meldingsformulier kunt u vragen of meldingen over de volgende onderwerpen doorgeven:

Wilt u meer weten?

Water komt bij u uit de kraan en verdwijnt weer via het riool. Ook het regenwater van daken en straten gaat het riool in, of komt in de bodem, vijvers en grachten terecht. Op de websites van Rioned of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of Ons Water of de Unie van Waterschappen vindt u veel meer informatie over water. Hier vindt u antwoorden op vragen zoals:

Riolering

Waterbeleid

Water & educatie

Drinkwater

Water & gezondheid

Blauwalg verwijderen

Projecten