Waterloket

Op dit onderdeel vindt u meer informatie over water in Breda. Denkt u hierbij aan riolering, oppervlaktewater en waterbeleid & heffingen en drinkwater. Ook zijn er projecten die op water gericht zijn, zoals Waterakkers.

Via het meldingsformulier kunt u vragen of meldingen over de volgende onderwerpen doorgeven.

Projecten

Riolering

Waterbeleid

Water & educatie

Drinkwater

Water & gezondheid

Blauwalg verwijderen
Sluiten