Wilhelminasingel

076 op weg

Het verkorten van de reistijd voor woon-werkverkeer zorgt voor meer woonplezier en maakt een stad aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers. Daarom investeert Breda via ‘076 op weg’ in een bereikbaar centrum (of binnenstad).

Dit gebeurt bijvoorbeeld met een beloningsproject op de Wilhelminasingel voor verkorte reistijden rond de Wilhelminasingel. In het voorjaar 2016 zijn automobilisten geregistreerd die gebruik maken van de Wilhelminasingel. De automobilisten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan ‘076 op weg’. In september 2016 hebben geregistreerde automobilisten een uitnodigingsbrief ontvangen, waarmee zij hun deelname kunnen bevestigen. De app Positive Drive registreert de mijdingen en stimuleert automobilisten om een andere route te nemen dan de Wilhelminasingel, stimuleert een ander vervoersmiddel te kiezen of een ander tijdstip voor hun reis.

Vragen en antwoorden

De vragen en antwoorden gaan over '076 op weg'. Het betreft de volgende onderwerpen:

Andere maatregelen

Naast ‘076 op weg’ investeert Breda ook in andere maatregelen, zoals een groene golf op de Beverweg, een snelle busbaan en een groene golf voor fietsers op de Claudius Prinsenlaan. Ook een snelfietsroute op de St. Ignatiusstraat tussen de Singel en mgr. Leijtenstraat vergroot de bereikbaarheid van de stad. Dankzij deze fietsroute verplaatsen fietsers zich snel, veilig en comfortabel. Het is de bedoeling om de snelfietsroute door te trekken naar de oostkant van de stad en uiteindelijk naar Rijen en Tilburg.

Beter Benutten

‘076 op weg’ is onderdeel van Beter Benutten, een programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijk, regio’s en het bedrijfsleven werken samen aan een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor. Breda streeft naar 15% minder vertraging voor het autoverkeer en een betere bereikbare binnenstad voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer.

Vragen over de uitnodigingsbrief

Vragen over deelname

Vragen over de app Positive Drive

Vragen over persoonsgegevens en privacy

Vragen over de kentekenregistratie

Vragen over claim je kenteken

Overige vragen