Woonkavels, kavels, bouwkavels

Breda geeft een aantal kavels uit aan particulieren om deze in de gelegenheid te stellen in eigen beheer een vrijstaande of (afhankelijk van de locatie) een twee-onder-een kap woning te bouwen. De kavels staan op locatie gerangschikt. 

Per (bouw)locatie is ter informatie een aantal voorwaarden opgenomen waaraan alle verkopen van dat plan moeten voldoen, zoals de algemene verkoopvoorwaarden, richtlijnen bouwrijp maken en de voorwaarden vanuit het bestemmingsplan.

Kavel reserveren

U kunt een kavel reserveren met het inschrijfformulier
Reserveringskosten zijn € 250,- (te betalen binnen 2 weken).  Dit bedrag wordt als u overgaat tot aankoop van de grond bij het notarieel transport verrekend met de koopsom. Als u afziet van de reservering en de aankoop vervallen de reserveringskosten aan de gemeente.

U ontvangt na ongeveer een maand een aanbiedingsbrief met (concept)koopovereenkomst en een nota voor betaling van de waarborgsom (5% van de koopsom exclusief BTW). U heeft daarna twee maanden de tijd  om onder andere na te gaan of u de financiën geregeld kunt krijgen. Indien u besluit binnen deze termijn af te zien van koop, dan kan dit zonder (financiële) consequenties; op de reserveringskosten na..

Mocht u wel door willen gaan met de aankoop van de kavel, dan stuurt u de getekende overeenkomsten retour en betaalt u de waarborgsom. De betaling van de volledige koopsom, c.q. het notarieel transport bij de notaris van uw keuze, dient plaats te vinden twee weken na het onherroepelijk worden van de verleende omgevingsvergunning, doch uiterlijk 7 maanden na datum aanbiedingsbrief.

Als u in deze periode (na ondertekening koopovereenkomst) toch besluit niet verder te gaan met de grond aankoop, dan vervalt de waarborgsom aan de gemeente. Uitstel van notarieel transport , mits goed gemotiveerd is bespreekbaar.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de koop en ontwikkeling van een kavel, dan kunt u contact opnemen met: stadsmakelaar@breda.nl of bellen naar (076) 529 44 99.

Hierna staat u niets meer in de weg om uw droomhuis te bouwen !

De beschikbare bouwkavels staan per (rand-)gemeente gerangschikt.

Bavel

Breda

Prinsenbeek:

Teteringen

Mechteldis van Hornestraat Nieuw Wolfslaar Bavel

overzichtsfoto 5 kavels Machteldis van Hornestraat

Asterd

Plan Oude Molenweg

Sprundelsebaan Breda

Plan De Neel West Prinsenbeek

Neelstraat

Plan Saval

saval

Plan Hoge Gouw

Plan Roosbergseweg Noord

Plan Schijfstraat

Plan Moleneind Teteringen

Heilaarstraat

Bouwkavel Willebrordstraat

Kavel Willebrordstraat

Vinkenweide - Heilaarpark

artist impression inrichtingstekening

Eikberg

Bavel

Daalakkerbos

Stedenbouwkundig plan

De Meulenspie