weiland

Verpachting van Agrarische Percelen

Voor 2016 zijn alle agrarische percelen verpacht.

Als er voor 2017 percelen beschikbaar komen voor verpachting zullen deze percelen bij de stadsmakelaar worden gepubliceerd.

De te verpachten percelen worden minimaal 3 weken op deze website gepubliceerd voordat deze worden verpacht.

Sluiten