Structuurvisie

Een structuurvisie is een door de gemeenteraad vastgesteld document waarin de visie voor de komende 10 à 20 jaar op het ruimtelijk beleid voor de hele gemeente uiteen wordt gezet. De structuurvisie vormt de basis voor bestemmingsplannen.

‘Structuurvisie Breda 2030’, vastgesteld

Structuurvisie Breda2030