Natuurontwikkeling

De natuur in Breda en omgeving maakt een krachtige ontwikkeling door. Samen met partners als Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en enkele particuliere organisaties werkt de gemeente Breda aan de versterking van het groen en water, zowel binnen de stad als in de buitengebieden.

Agrarisch Landschapsbeheer

Knotwilgen langs de Bijloop

Projecten groen en water 2016