Natuurbeheer

Wat doet de gemeente?

Hakhout
Hierbij worden bestaande struiken en bomen terug gesnoeid zodat het weer massaal aan kan groeien. Zo ontstaat er een gevarieerde structuur waardoor veel planten en dieren zich er thuis voelen. Bekijk ook het filmpje over hakhout in Breda.

Maaien
Door jaarlijks niet meer dan drie keer te maaien en het maaisel af te voeren worden de gras-en hooilanden minder voedselrijk. Hierdoor kunnen er meer wilde, bloemrijke grassen en planten groeien. Dat is weer belangrijk voor vlinders en bijen. Bekijk ook het filmpje over bermen maaien in Breda

Begrazen
Schapen of runderen worden ingezet om moeilijk beheerbare terrein te beheren.

Heide en stuifzand
Jaarlijks worden de kleine boompjes op de heide en stuifzandgebieden weggehaald zodat de gebieden mooi open blijven en goed blijft functioneren.

Poelen en wateren
De poelen en wateren worden onderhouden door iedere vijf jaar een klein gedeelte van de poel uit te scheppen. Zo wordt het dichtgroeien van de poel tegen gegaan en blijft er genoeg leefgebied voor de dier- en plantsoorten.


Wat kunt u zelf doen?

  • Tuinier natuurlijk: stop met chemische onkruid bestrijdingsmiddelen;
  • Plaats nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten;
  • Stop de verstening! Zorg dat er voldoende groen in uw tuin staat;
  • Laat bladeren en tuinafval in de wintermaanden in uw tuin liggen als schuilgelegenheid voor dieren;
  • Strijd tegen het zwerfvuil; ruim het op zodra je het ziet!
  • Maak een geveltuintje: Steen er uit, plantje er in (Kijk voor meer informatie op www.opgeruimdbreda.nl/geveltuin);
  • Ga op safari in eigen tuin: help met het inventariseren van dieren en planten;
  • Leer, geniet en beleef: sluit aan bij een van de groene verenigingen in Breda; KNNV, IVN Mark & Donge, Markkant, West Brabantse vogelwerkgroep, Bijenhouders vereniging de Baronie.