Afval

Op dit deel van de website vindt u informatie voor inwoners en bedrijven over afval in Breda.

Afval, haal eruit wat erin zit

In Prinsenbeek, Brabantpark, Chassé, Valkenberg, Binnenstad, Haagse Beemden, Heusdenhout, Teteringen, Fellenoord en Schorsmolen hebben inwoners een brief ontvangen over de veranderingen in de inzameling van het huishoudelijk afval. Klik voor inzage in het voorlopig ontwerp locatieplan B ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval.

Gebied A:

Op 17 januari 2017 is het aanwijzingsbesluit, inclusief locatieplan ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval deelgebied A (Ulvenhout, Bavel, Nieuw-Wolfslaar, Overakker, IJpelaar, Blauwe Kei, Ginneken en Ruitersbos), vastgesteld. Klik hier voor inzage.

Aanvulling op aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval, deelplan A, 4 locaties.

Gebied B

Voorlopig ontwerp locatieplan ondergrondse containers huishoudelijk restafval gebied  voor Brabantpark, heusdenhout, Kievitsloop, Kroeten, Muizenberg, Overkroeten, Teteringen, Chassé, Binnenstad, Fellenoord, Gageldonk, Heksenwiel, Kesteren, Prinsenbeek, Schorsmolen en Valkenberg. Klik hier voor inzage

Gebied C

Voorlopig ontwerp locatieplan ondergrondse containers huishoudelijk restafval gebied C voor Belcrum, Doornbos-Linie, Effen-Rith, Haagpoort, Heuvel, Princenhage, Station, Tuinzigt, Westerpark, Biesdonk, Boeimeer, Geeren-Noord, Geerten-Zuid, Sportpark, Waterdonken, Wisselaar en Zandberg. Klik hier voor inzage

Afval, haal eruit wat erin zit. Onder die noemer gaat afval scheiden in heel Breda veranderen. Met als doel dat nog meer afval hergebruikt kan worden. Lees op deze website wat verandert en wat dit voor u betekent.

Contact

Staat het onderwerp van uw keuze hier niet bij of geeft het geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de gemeente.