Wethouder Paul de Beer (D66)

Paul de beer 2018 - 2022

E-mail: pjlm.de.beer@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 82 49
Twitter: @PauldeBeerD66
Facebook: Paul de Beer

Paul de Beer is wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat
2e locoburgemeester

Portefeuille

 • stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening
  grote ruimtelijke projecten: Via Breda (coördinerend), Teteringen, Achter de Lange Stallen, Amphia Ziekenhuis, CSM-terrein, doortrekken Nieuwe Mark
  gebiedsontwikkelingen
  Omgevingswet en -visie
  project verkabeling 150kv
 • gemeentelijk vastgoed
  vastgoedontwikkeling
  verduurzaming gemeentelijk vastgoed
  accommodaties en beheer
 • klimaatadaptatie
  groen en water (onder andere waterkwaliteit)
  natuur- en landschapsontwikkeling
  natuur- en milieueducatie
  bodem en ondergrond
  Natuurplein De Baronie
 • dierenwelzijn
 • NAC

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • lid bestuur Vereniging voor Lokale Natuur- en Milieucommunicatie (Vereniging GDO)
 • lid Fysieke pijler: G40 Stedennetwerk
 • lid Ruimtelijke Ordening en Wonen (ROW): Brabantstad B5
 • lid Landstad De Baronie
 • lid stuurgroep Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas/Deltaplan Hoge Zandgronden
 • lid stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • bestuurlijk secretaris en penningmeester dagelijks bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten
Wat vindt u van onze website?