Wethouder Paul de Beer (D66)

Paul de beer 2018 - 2022

E-mail: pjlm.de.beer@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 82 49
Twitter: @PauldeBeerD66
LinkedIn: Paul de Beer

Paul de Beer is wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed, Klimaat en regionale samenwerking
2e locoburgemeester

Portefeuille

 • stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening
  grote ruimtelijke projecten: Crossmark, Gasthuisvelden, Achter de Lange Stallen, Amphia Ziekenhuis, CSM-terrein, doortrekken Nieuwe Mark
  gebiedsontwikkelingen
  Omgevingswet en -visie
  project verkabeling 150kv
 • regionale samenwerking
 • gemeentelijk vastgoed
  vastgoedontwikkeling
  verduurzaming gemeentelijk vastgoed
  accommodaties en beheer
 • klimaatadaptatie
  groen en water (onder andere waterkwaliteit)
  natuur- en landschapsontwikkeling
  natuur- en milieueducatie
  bodem en ondergrond
  Natuurplein De Baronie
 • dierenwelzijn
 • NAC

Nevenfuncties

Peildatum 18 juni 2020

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Gilze en Rijen
 • vertegenwoordigend aandeelhouder Brabant Water NV

Verbonden met het ambt

 • lid stuurgroep Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas/Deltaplan Hoge Zandgronden 
 • lid stuurgroep Brabantstad
 • lid stuurgroep BOEL-M
 • lid stuurgroep Landstad de Baronie
 • lid stuurgroep Waterkring de Baronie
 • lid algemeen bestuur RWB
 • lid stuurgroep Kopgroep Bedrijventerreinen West-Brabant
 • lid stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 • voorzitter Schadeschap HSL Zuid

Overige nevenfuncties

 • geen
Uw Reactie
Uw Reactie