Wethouder Marianne de Bie (D66)

Wethouder Marianne de Bie 2018 - 2022

E-mail: mae.de.bie@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 82 47
Twitter: @bie_marianne
Facebook: Marianne de Bie

Marianne de Bie is wethouder Jeugd, Onderwijs en Cultuur
2e locoburgemeester

Portefeuille

 • jeugd
  jeugdhulp
  kindvriendelijke stad (onder andere speelplekken)
 • onderwijs (primair en voortgezet)
  voor- /vroegschoolse educatie
  basisonderwijs 
  voortgezet onderwijs
  internationale school
  Regionaal Bureau Leerplicht
  aanpak voortijdig schoolverlaters
 • cultuur
  cultureel erfgoed
  monumenten
  cultuurbeleid
  Stadsarchief Breda
  Stedelijk Museum Breda
  creatieve industrie en ambachten

Nevenfuncties

Peildatum 6 juli 2021

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
 • lid algemeen bestuur GGD West-Brabant
 • voorzitter Aandeelhoudersvergadering N.V. Chassé Theater
 • vertegenwoordigend aandeelhouder N.V. Stadsherstel Breda
 • lid bestuurlijk platform Erfgoedgemeenten

Verbonden met het ambt

 • geen

Overige nevenfuncties

 • geen
Uw Reactie
Uw Reactie