Wethouder Greetje Bos (VVD)

Greetje Bos collegefoto

E-mail: gc.bos@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 31 64
LinkedIn: Greetje Bos
Instagram:

Greetje Bos is wethouder Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie
4e locoburgemeester

Portefeuille

 • leefbaarheid en wijkveiligheid (schoon, heel en veilig)
  wijkaanpak fysiek
  wijkdeals fysiek
  sociale veiligheid
  huiselijk geweld
  vrouwenopvang
  buurtpreventie
  toezicht en handhaving, met name: boa’s/stadsmariniers,
  afvaldumping
  parkeren (uitvoering en fiscalisering, fietsparkeren)
  beheer openbare ruimte (onder andere groot onderhoud)
  e-security
 • energie
  energietransitie
  energie- en klimaatmitigatie
  project WindA16
  project Amerwarmte
  gasloos bouwen
 • financiën

Nevenfuncties

Peildatum 4 juni 2021

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid bestuur Veiligheidshuis Baronie Breda
 • lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Belastingsamenwerking West-Brabant
 • vertegenwoordigend aandeelhouder Intergas Holding BV
 • vertegenwoordigend aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten
 • vertegenwoordigend aandeelhouder Enexis Holding NV
 • vertegenwoordigend aandeelhouder N.V. BRiM Breda

Verbonden met het ambt

 • lid stuurgroep meldpunt crisiszorg
 • lid stuurgroep Veilig thuis

Overige nevenfuncties

 • redacteur Tijdschrift voor de Politie
 • lid Algemeen Bestuur Klimaatverbond Nederland
Uw Reactie
Uw Reactie