Wethouder Daan Quaars (VVD)

Daan Quaars 2018 - 2022

E-mail: dj.quaars@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 35 33
Twitter: @DaanQuaars
Facebook: Daan Quaars

Daan Quaars is wethouder Bouwen en wonen, Evenementen en Sport
6e locoburgemeester

Portefeuille

 • bouwen en wonen
  wonen (beleid)
  bouw- en woningtoezicht, asbest
  corporaties
  welstand
  grondbedrijf
 • evenementen
  (onder andere openbare ruimte bij evenementen, kermissen)
 • sport
  sportbeleid
  sportaccommodaties
  topsport
  NAC (2e portefeuillehouder)
 • digitalisering
  (onder andere Smart City)
 • afvalbeleid
 • bereikbaarheid
  mobiliteit (verkeer en vervoer, duurzame mobiliteit, lucht, project waterstof)
  ontwikkeling openbare ruimte
  (tijdelijk t/m 31 december 2020)

Nevenfuncties

Peildatum 7 juli 2020

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen
 • lid bestuurlijke Kopgroep Wielerplan West-Brabant
 • lid bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (tijdelijk t/m 31 december 2020)
 • lid RWB, Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit (tijdelijk t/m 31 december 2020)
 • lid programmaraad Smartwayz (tijdelijk t/m 31 december 2020)

Verbonden met het ambt

 • geen

Overigen nevenfuncties

 • geen
Uw Reactie
Uw Reactie