Wethouder Daan Quaars (VVD)

Daan Quaars 2018 - 2022

E-mail: dj.quaars@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 35 33
Twitter: @DaanQuaars
Facebook: Daan Quaars

Daan Quaars is wethouder Bouwen en wonen, Evenementen en Sport
6e locoburgemeester

Portefeuille

 • bouwen en wonen
  wonen (beleid)
  bouw- en woningtoezicht, asbest
  corporaties
  welstand
  grondbedrijf
 • evenementen
  (onder andere openbare ruimte bij evenementen, kermissen)
 • sport
  sportbeleid
  sportaccommodaties
  topsport
  NAC (2e portefeuillehouder)
 • digitalisering
  (onder andere Smart City)
 • afvalbeleid
 • bereikbaarheid
  mobiliteit (verkeer en vervoer, duurzame mobiliteit, lucht, project waterstof)
  ontwikkeling openbare ruimte

Nevenfuncties

Peildatum 30 juni 2021

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen
 • lid bestuurlijke Kopgroep Wielerplan West-Brabant
 • lid bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 
 • lid RWB, Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit 
 • lid programmaraad Smartwayz
 • lid landelijke stuurgroep Vuelta 
 • lid dagelijks bestuur GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur)

Verbonden met het ambt

 • geen

Overige nevenfuncties

 • geen
Uw Reactie
Uw Reactie