Wethouder Boaz Adank (VVD)

Wethouder Boaz Adank 2018 - 2022

E-mail: bea.adank@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 82 48
Twitter: @boazadank
Facebook: Boaz Adank

Boaz Adank is wethouder Economie, Werk en Bereikbaarheid
1e locoburgemeester

Portefeuille

 • economische Zaken
  binnenstad
  citymarketing
  bedrijventerreinen
  ondernemersloket/ondernemersfonds/acquisitie
  toerisme en leisure
  BrIM/REWIN/BOM
 • internationalisering
 • regio
 • public affairs
 • werken
  participatie (beleid en uitvoering, BUIG)
  ATEA
  arbeidsmarkt en werkgelegenheid
  sociale zaken
  armoede- en minimabeleid
 • bereikbaarheid
  mobiliteit (verkeer en vervoer, duurzame mobiliteit, lucht, project waterstof)
  ontwikkeling openbare ruimte
 • bedrijfsvoering
  flexibele organisatie
  communicatie
  dienstverlening
  personeel en organisatie

Nevenfuncties

Peildatum 14 oktober 2019

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • voorzitter adviescommissie economie RWB
 • lid Economic Board West-Brabant
 • lid stuurgroep Brabantstad
 • lid bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • lid Economische & Werk Pijler: G40 Stedennetwerk
 • lid Sociale Pijler, themagroep armoede en schuldhulpverlening: G40 Stedennetwerk
 • president commissaris N.V. BRiM Breda
 • vertegenwoordigend aandeelhouder B.V. Neovita
 • lid Commissie Gemeentelijke Overleg Personeelszaken
 • lid Pact Brabant
 • lid regiegroep Banenafspraak
 • lid bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant
 • lid RWB, Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit
 • lid programmaraad Smartwayz

Verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid VNG commissie EKEM

Overige nevenfuncties

 • bestuurslid VVD bestuurdersvereniging
 • eigenaarschap van Save-Event BV (voert op dit moment geen bedrijfsactiviteiten uit)