Wethouder Boaz Adank (VVD)

Wethouder Boaz Adank 2018 - 2022

E-mail: bea.adank@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 82 48
Twitter: @boazadank
Facebook: Boaz Adank

Boaz Adank is wethouder Economie, Werk en Bereikbaarheid
1e locoburgemeester

Portefeuille

 • economische Zaken
  binnenstad
  citymarketing
  bedrijventerreinen
  ondernemersloket/ondernemersfonds/acquisitie
  toerisme en leisure
  BrIM/REWIN/BOM
 • internationalisering
 • public affairs
 • werken
  participatie (beleid en uitvoering, BUIG)
  ATEA
  arbeidsmarkt en werkgelegenheid
  sociale zaken
  armoede- en minimabeleid
 • bereikbaarheid
  mobiliteit (verkeer en vervoer, duurzame mobiliteit, lucht, project waterstof)
  ontwikkeling openbare ruimte
  (wordt t/m 31 december 2020 overgenomen door wethouder D.J. Quaars)
 • bedrijfsvoering
  flexibele organisatie
  communicatie
  dienstverlening
  personeel en organisatie

Nevenfuncties

Peildatum 30 juni 2020

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • voorzitter adviescommissie economie RWB
 • lid Economic Board West-Brabant
 • lid Strategisch Beraad RWB
 • lid bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (tijdelijk waargenomen door wethouder Quaars)
 • lid Economische & Werk Pijler: G40 Stedennetwerk
 • lid Sociale Pijler, themagroep armoede en schuldhulpverlening: G40 Stedennetwerk
 • president commissaris N.V. BRiM Breda
 • vertegenwoordigend aandeelhouder B.V. Neovita
 • lid Pact Brabant
 • lid bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant
 • lid RWB, Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit (tijdelijk waargenomen door wethouder Quaars)
 • lid programmaraad Smartwayz (tijdelijk waargenomen door wethouder Quaars)
 • voorzitter regionaal platform fraudebestrijding Zuidwest-Nederland
 • plaatsvervangend lid AB gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant
 • lid Summit Economisch vestigingsklimaat

Verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid VNG commissie EKEM
 • plaatsvervangend lid AB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Overige nevenfuncties

 • bestuurslid VVD bestuurdersvereniging
 • eigenaarschap van Save-Event BV (voert op dit moment geen bedrijfsactiviteiten uit)
Uw Reactie
Uw Reactie