Werkzaamheden Schutsestraat Prinsenbeek

Publicatiedatum: 
5 jan 2021
Bredabericht: Deze maand starten de voorbereidingen en eind januari start het werk voor de herinrichting.

Vooruitlopend op de herinrichten worden een aantal bomen gekapt en kabels en leidingen verlegd. De herinrichting is naar verwachting in mei 2021 gereed.

Werkzaamheden kabels en leidingen

Van 1 februari tot begin maart legt Van Vulpen in opdracht van Brabant Water en Enexis een aantal nieuwe kabels en leidingen aan. Daarbij wordt gegraven in de trottoirs aan de oneven zijde van de straat. De woningen blijven bereikbaar. De aannemer werkt met rijplaten om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden

Werkzaamheden herinrichting

De herinrichting volgt aansluitend van begin maart tot half mei. Op verschillende plaatsen inde weg worden de oude kabels en leidingen verwijderd. Ook wordt er een nieuw riool aangelegd. In deze periode is het niet altijd mogelijk om met de auto bij de woningen te komen.
Bewoners met zogenaamd overhangend groen dat over gemeentegrond hangt, ontvangen nog een brief met het verzoek deze overhangende beplanting te snoeien.

Ontwerp herinrichting

De inrichting van de weg betreft het gedeelte vanaf de Heikantsestraat tot aan de vrijliggende fietspaden (ter hoogte van Schutsestraat nummer 31). Er komen brede fietsstroken en er komt aan één zijde van de weg een toegankelijk trottoir. Dit trottoir komt aan de zijde met de oneven huisnummers waar alle bomen weg gaan. Aan de even zijde komt een wandelpad van halfverharding met een bomenrij. De Schutsestraat wordt geasfalteerd om het geluid van de weg te verminderen. Ook komt er nieuwe verlichting. U kunt de plannen voor de herinrichting bekijken op PlanBreda.nl.

Beperken overlast

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De aannemer houdt de bewoners op de hoogte van de exacte planning van de werkzaamheden. Dit gebeurt met borden en brieven. Ook kunnen bewoners terecht met vragen bij de aannemer. De woningen blijven bereikbaar voor hulpdiensten. 

Uw Reactie
Uw Reactie