Werkdepot Twikkelstraat in gebruik voor rioolvervanging IJpelaar

Publicatiedatum: 
9 jun 2021
Bredabericht: Werkdepot Twikkelstraat in gebruik voor rioolvervanging in de IJpelaar. Het terrein biedt opslag voor bouwmaterialen en gebruikt werkmateriaal.

Er komen geen schadelijke stoffen voor de gezondheid. De rioolvervanging is eind 2024 afgerond.

Om de overlast voor de omgeving te beperken zijn er maatregelen genomen.

  • Het depot is geasfalteerd om stofhinder te voorkomen
  • Met de aannemer is afgesproken dat werkzaamheden op het terrein die geluidhinder veroorzaken niet voor 08.30 uur plaatsvinden
  • De bouwhekken op het depot worden bekleed
  • De aannemer probeert het dagelijks bouwverkeer tussen het depot en de werkzaamheden in de wijk te beperken
Uw Reactie
Uw Reactie