Starten eigen bedrijf

Het starten van een eigen bedrijf is ook een mogelijkheid om uit de uitkering te komen. Als u dit wilt en u heeft een goed idee, bespreek dit dan met uw klantmanager of een medewerker van het Servicepunt starters en ondernemers of het Micro-financieringsondernemerspunt. De medewerker onderzoekt dan eerst of het starten van een eigen bedrijf voor u de beste weg naar werk is. 

Lees meer over Servicepunt starters en ondernemers en Microfinanciering-ondernemingspunt