Voor werkgevers

Het WerkgeversServicepunt voor goed en gemotiveerd personeel

Het WerkgeversServicepunt kan u helpen met uw personeelsvraag. Bent u op zoek naar de juiste persoon binnen uw onderneming? Het WerkgeversServicepunt inventariseert uw wensen en maakt voor u de selectie voor de beste match. Geheel vrijblijvend komt onze werkgeversadviseur of consulent bij u langs, maar u kunt natuurlijk ook even bellen of mailen. Meer informatie vindt u ook op de website van het WerkgeversServicepunt.

Leerwerkbanen

Ontdek het voordeel van een leerwerkplek bij uw onderneming waarbij via het WerkgeversServicepunt maximaal drie maanden een medewerker binnen uw bedrijf aan de slag kan. Voor u de gelegenheid om in die tijd na te gaan of dit de juiste man of vrouw is binnen uw bedrijf. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het WerkgeversServicepunt.

Incidentele loonkostensubsidie

Werkgevers, die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen van de Gemeente Breda voor ten minste een half jaar komen mogelijk in aanmerking voor een incidentele loonkostensubsidie. De regeling is eenvoudig van opzet en kan eventueel gecombineerd worden met andere subsidies.
De aanvraag voor incidentele loonkostensubsidie wordt door de werkgever ingediend aan de hand van een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier. Deze aanvraag kan niet eerder dan één maand voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst en niet later dan één maand na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst worden ingediend.

Voorwaarden incidentele loonkostensubsidie en aanvraagformulier

Criteria Incidentele loonkostensubsidie

Om in aanmerking te komen voor deze incidentele loonkostensubsidie, gelden de volgende regels:

Skip list

1. De werkgever biedt een arbeidsovereenkomst voor minimaal 28 uur per  week voor de duur van minimaal 6 maanden;

2. Of de werkgever biedt een uitbreiding aan op een bestaande arbeidsovereenkomst van minder dan 28 uur. Inclusief de uitbreiding dient de omvang van de arbeidsovereenkomst minimaal 28 uur per week te bedragen voor een periode van tenminste 6 maanden. 

Lees meer over Criteria Incidentele loonkostensubsidie

Criteria Incidentele loonkostensubsidie