Uitstroomprogramma

ATEA-groep

Sociale Zaken van de Gemeente Breda en BSW bedrijven werken samen onder de naam ATEA-groep: Activering, Training En Arbeidsbemiddeling. Voor verdergaande samenwerking en dienstverlening is de ATEA-groep sinds 1 oktober 2012 gehuisvest op één adres aan Riethil 12 in Breda. Het doel van de samenwerking is om Bredanaars die werk zoeken (en een gemeentelijke uitkering ontvangen) nog beter en sneller aan regulier werk te helpen. Daar waar dit niet mogelijk is, verzorgt de ATEA-groep ook maatschappelijke activering.

Werkzoekenden hebben een eigen verantwoordelijkheid om werk te vinden en/of maatschappelijk te participeren. Het nieuwe leerwerkbedrijf ATEA-groep helpt hen daarbij op weg. Bemiddeling naar regulier werk en leerwerkplekken maakt deel uit van de taken van de ATEA-groep. Daarnaast voorziet de organisatie ook in beschutte en participatieve werkplekken. Voor wie werken nog niet mogelijk is, verzorgt ATEA-groep ook maatschappelijke activering.

Uitstroomprogramma

Om uitkeringsgerechtigden te helpen om uitkeringsonafhankelijk te worden heeft de ATEA-groep het uitstroomprogramma ontwikkeld. Tijdens het uitstroomprogramma worden werkzoekenden begeleid in hun zoektocht naar een baan. Er worden voor hen workshops georganiseerd en zij nemen deel aan het vacaturecafé waar zij actief solliciteren. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd, zoals bedrijfsrondleidingen en speedmeets met werkgevers. Veel deelnemers van het uitstroomprogramma hebben daarnaast ook nog drie dagen per week een leerwerkplek om werkervaring op te doen en competenties te ontwikkelen of om in het werkritme te komen en/of te blijven.

Voor meer informatie zie www.ateagroep.nl

Uitstroombonus

Wanneer personen van 27 jaar en ouder met een gemeentelijke uitkering/ inkomensvoorziening op of na 1 april 2011 uitstromen naar regulier werk of starten als zelfstandige, kunnen zij in aanmerking komen voor een eenmalige uitstroombonus. Op het moment van uitstroom uit de uitkering/ inkomensvoorziening wordt aan de betreffende persoon een cheque ( via de beschikking) verstrekt. Indien deze persoon voldoet aan de criteria kan hij/zij deze cheque na zes maanden op eenvoudige wijze declareren.

De belangrijkste criteria zijn:
- Voorafgaand aan het moment van uitstroom minimaal zes maanden aan een
  gesloten een gemeentelijke uitkering/ inkomensvoorziening ontvangen;
- Duurzaam uitstromen ( zes maanden) naar regulier werk of starten als 
  zelfstandige;
- In een periode van drie jaar voorafgaande aan de werkaanvaarding of start
  als zelfstandige niet eerder een uitstroombonus hebben ontvangen.

De bonus bedraag € 750,00. Indien de werkzoekende met een gemeentelijke uitkering/inkomensvoorziening gezamenlijk met een partner een uitkering ontving en één partner of beide partners uitstromen naar regulier werk of starten
als zelfstandige(n), ontvangen beide partners gezamenlijk één uitstroombonus.

Locatie

Atea-groep
Riethil 12
Breda51° 36' 21.3048" N, 4° 46' 23.7324" E
Atea-groep, Riethil 12, Breda

Scholingsplicht Jongeren

Re-integratieproeftuin