Activeringsprogramma

ATEA-groep

Sociale Zaken van de Gemeente Breda en BSW bedrijven werken samen onder de naam ATEA-groep: Activering, Training en Arbeidsbemiddeling. Voor verdergaande samenwerking en dienstverlening is de ATEA-groep sinds 1 oktober 2012 gehuisvest op één adres aan Riethil 12 in Breda. Het doel van de samenwerking is om Bredanaars die werk zoeken (en een uitkering ontvangen) nog beter en sneller aan regulier werk te helpen. Daar waar dit niet mogelijk is, verzorgt de ATEA-groep ook maatschappelijke activering. 

Werkzoekenden hebben een eigen verantwoordelijkheid om werk te vinden en/of maatschappelijk te participeren. Het nieuwe leerwerkbedrijf ATEA-groep helpt hen daarbij op weg. Bemiddeling naar regulier werk en leerwerkplekken maakt deel uit van de taken van de ATEA-groep. Daarnaast voorziet de organisatie ook in beschutte en participatieve werkplekken. Voor wie werken nog niet mogelijk is, verzorgt ATEA-groep ook maatschappelijke activering.

Meer informatie ATEA-Groep