Uitkering

Als u (bijna) geen inkomen of vermogen heeft en als u geen recht heeft op een andere uitkering, kunt u een beroep doen op de Wet werk en bijstand. Aan het ontvangen van een bijstandsuitkering zijn rechten en plichten verbonden. Een bijstandsuitekring helpt u rondkomen zoalng u niet genoeg geld of vermogen heeft om van te leven. De uitkering stopt als weer voldoende inkomen heeft of als u niet meer aan de voorwaarde voldoet.

Bij onze digitale balie onder Bijstandsuitkeringen vindt u informatie over het aanvragen en ontvangen van een gemeentelijke bijstandsuitkering en andere nuttige informatie.