Begeleiding en ondersteuning bij werk

Participatiewet

Begeleiding en ondersteuning bij werk

Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen. In de Participatiewet zijn de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.

De participatiewet in hoofdlijnen:

  • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken. Wanneer u vóór 1 januari al een Wajong uitkering had, behoudt u dat recht.
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken (bepaald door het UVW), kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
  • De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Werkt u nu in de sociale werkvoorziening, dan behoudt u uw ‘oude’ rechten. Heeft u al wel een indicatie, maar bent u nog niet aan het werk? Dan valt u onder de Participatiewet.
  • De bijstandswet verandert ook en wordt samengevoegd met de Participatiewet. Naast begeleiding naar werk blijft de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van inkomen (uitkeringen).

Bekendmakingen Participatiewet PW

Wat betekent de Participatiewet voor mensen met Wajong?

Armoedebestrijding

Veelgestelde vragen over werk (de Participatiewet)

Taaleis participatiewet

Veel gestelde vragen over de taaleis

Meer informatie over de Participatiewet