Wegens succes verlengd én uitgebreid: nu subsidie water en groen

Publicatiedatum: 
1 apr 2020
Subsidie groene daken heet voortaan subsidie water en groen.

De subsidieregeling ‘groene daken’ die sinds 2016 bestaat, is zo succesvol dat bewoners, stichtingen en bedrijven vanaf 1 april ook subsidie aan kunnen vragen voor groene gevels, regenwatervoorzieningen zoals een regenton of ondergrondse wateropvang en het vergroenen van tuinen (tegels eruit, groen erin).  De subsidie ‘water en groen’.
Met de uitbreiding van de regeling geeft Breda verder invulling aan de ambitie ‘Stad in een groen park’.

Meer groen in stedelijk gebied zorgt voor verkoeling tijdens warme perioden en voert regenwater beter af of houdt het juist vast. Particulieren zijn eigenaar zijn van 60 tot 70% van het oppervlak van de stad. De gemeente stimuleert hen om zelf hun tuin of dak te vergroenen om zo de stad ‘klimaatproof’ te maken. In de openbare ruimte neemt de gemeente klimaatadaptieve maatregelen als meer groen, waterspeelplekken en groene gevels.

Subsidieregeling

In 2020 zijn tot nu toe 53 aanvragen voor groene daken toegekend voor bijna € 42.000. In 2018 en 2019 is beide keren het subsidie plafond van € 100.000 en €70.000 bereikt. In totaal is er voor 10.938 m2 aan groen dak aangelegd in Breda tussen 2016 en nu.

De nieuwe subsidieregeling ‘Water en groen op eigen terrein’ gaat per 1 april 2020 in. Bewoners, stichtingen en bedrijven kunnen dan via deze website de subsidie aanvragen.

De Rijksuniversiteit Groningen meet, samen met de Gemeente Breda, de effecten van de subsidieregeling. Over meerdere jaren wordt onderzocht via enquêtes in hoeverre de subsidies leiden tot duurzame houding- en gedragsverandering bij inwoners.

Uw Reactie
Uw Reactie