Voortgang ontwikkeling locatie voormalige gerechtsgebouw

Publicatiedatum: 
28 jun 2018
De Gemeente Breda neemt begin juli het voormalig gerechtsgebouw over van het Rijksvastgoedbedrijf.

Komende maanden krijgt het gebouw nog geen tijdelijke functie. De reden hiervoor is dat het gebouwencomplex erg groot is en technisch ingewikkeld in elkaar zit.

Beveiliging van het pand

De gemeente bekijkt momenteel hoe het leegstaande pand het beste kan worden beheerd en hoe lang dat tijdelijke beheer kan gaan duren. Vanaf juli inspecteert een beveiligingsbedrijf 2 keer per dag de ruimte rond het gebouw en ook het gebouw zelf.

Plannen

Na de zomer zal meer bekend zijn over de toekomstige ontwikkeling van het pand. De gemeente is daarvoor een een aantal plannen aan het maken.