Voorlopige gunning Kunsthal aan Creatieve Coalitie

Publicatiedatum: 
27 mei 2021
Het college van B&W van Breda heeft de realisatie en exploitatie van een Kunsthal voorlopig gegund aan de Creatieve Coalitie met hun plan CrossArts. De Creatieve Coalitie is een samenwerking tussen Electron, Brack, Breda Photo, Grote Kerk Breda en Tranzforma, vertegenwoordigd door de Stichting Beeldmakers Breda.

Het is een voorlopige gunning, omdat er in de aanbesteding een formele bezwaartermijn van 20 dagen geldt.
Een jury heeft de twee geselecteerde plannen beoordeeld en kende het plan CrossArts de hoogste score toe. De scores lagen heel dicht bij elkaar en de jury heeft dan ook waardering voor de creativiteit van beide inzendingen.

Procedure en beoordeling jury

Een kunsthal is een lang gekoesterde wens van het culturele veld en van de gemeente. In september 2020 is gestart met een brede marktconsultatie en aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Twee plannen zijn uiteindelijk in de gunningsfase beoordeeld door een jury van acht personen op basis van de gunningsleidraad. Doordat de twee plannen erg verschillend zijn, was het voor de jury een lastige keuze. De scores van beide inzendingen liggen heel dicht bij elkaar maar Crossarts kwam als winnaar uit de bus. De jury heeft ook veel waardering voor het vernieuwende concept van de andere inzending en hoopt dat de inzenders in de toekomst tot een vorm van samenwerking kunnen komen.  

Kunsthal

De Creatieve Coalitie is een breed samenwerkingsverband dat een stevige impuls kan geven aan het culturele klimaat in Breda. Ook draagt het initiatief bij aan een aantrekkelijk woon- en bezoekersklimaat. Belangrijk is ook dat het kunsthal initiatief op dit moment zeer welkom is voor de culturele sector, die door corona zwaar getroffen is.
Wethouder Marianne de Bie van Cultuur: “Het zijn beide inspirerende en creatieve plannen. Complimenten aan de inzenders! De bedoeling is dat het initiatief in drie jaar tijd uitgroeit tot een zelfstandige en financieel gezond functionerende kunsthal. Het college is bereid om dit experiment aan te gaan en kijkt uit naar de creatieve en vernieuwende aanpak van het winnende concept voor de komende drie jaar”.

Vervolg

Als er binnen 20 dagen geen bezwaar is of een bezwaar wordt afgewezen wordt de gunning definitief. Vanwege de belangen van de inschrijvers, wordt alleen de naam van de winnaar bekend gemaakt. De komende drie jaar ontwikkelt de gekozen partij een diverse culturele programmering in samenwerking met andere (culturele) partners in de stad. De prijsvraag gaat uit van een groeiperiode van drie jaar. Het college geeft daardoor ruimte om te experimenteren en nieuwe kansen te ontdekken. Daarvoor is in totaal € 965.000 beschikbaar. Jaarlijks wordt aan de hand van een evaluatie het budget voor het komende jaar vrijgegeven. De eerste activiteiten worden, als de Corona-maatregelen het toelaten, in het najaar verwacht.

Uw Reactie
Uw Reactie