Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Voorlopig ontwerp Smalle Reep, Koele Mei en Zustersveld

Publicatiedatum: 
19 nov 2020
Bredabericht: In oktober 2019 heeft de gemeente een eerste ontwerp voorgelegd voor een reconstructie van de Smalle Reep, de Koele Mei en Zustersveld.

Dit praatstuk heeft veel discussie opgeleverd van bewoners, wijkraad en ondernemers in de wijk. Vervolgens was het lastig in verband met corona om reacties eenvoudig te verwerken en te bespreken. Aanpassingen zijn nu voor zover mogelijk doorgevoerd in een voorlopig ontwerp. U kunt dit ontwerp bekijken, een toelichting vragen en/of een reactie geven op de website van PlanBreda voor 10 december 2020.    

Belangrijkste wijzigingen in ontwerp

 • De rijbaan Koele Mei is verbreed naar 7 meter. In het eerste ontwerp was dit 6 meter. Dit is gedaan om vrachtverkeer meer ruimte te geven bij het oprijden van de inritten. Een breedte van 7 meter is gelijk aan de wegbreedte bij overige bedrijventerreinen.
 • Zustersveld wordt niet afgesloten. Er komt een vrachtwagenverbod op het gedeelte tussen Vaartbossen en Koele Mei. Hiermee zijn de winkels voor vrachtverkeer via de achterzijde nog bereikbaar. Vrachtverkeer richting Koele Mei en Smalle Reep rijdt via Kapittelweg - Baliëndijk – Kleine Geeren – Klaverweide. Deze wegen zijn goed ingericht voor vrachtverkeer. De verkeersintensiteiten van het vrachtverkeer van en naar Koele Mei en Smalle Reep zijn relatief beperkt waardoor dit in deze straten niet tot overlast zal leiden.
 • Vrachtverkeer dat vanuit Zustersveld de Baliëndijk op wil rijden, moet verplicht rechtsaf slaan. Hiermee wordt voorkomen dat vrachtauto’s de kruising belemmeren als zij linksaf zouden slaan.
 • De rijbaan in Zustersveld, tussen Vaartbossen en Koele Mei, wordt versmald naar 5,0 meter. Ook komen hier snelheidsremmende maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dit kan in de vorm van drempels en visuele versmalling met belijning.
 • De parkeervakken in Zustersveld tussen Vaartbossen en Baliëndijk worden verschoven om de in- en uitdraai naar de achterzijde van de winkels makkelijker te maken. Deze 4 parkeervakken krijgen een klinkerverharding in plaats van uitvoering in grasbetontegels.

Reageren op nieuwe ontwerp

Op de website van PlanBreda staat het nieuwe, voorlopig ontwerp. Een toelichting vragen en/of een reactie geven kan voor 10 december 2020. Omdat een groot deel van het ontwerp ongewijzigd is ten opzichte van het ontwerp in oktober 2019, worden vooral alleen reacties gevraagd op de wijzigingen in het ontwerp. Dit voorkomt dat opnieuw discussie ontstaat over zaken waarover reeds overeenstemming is bereikt tussen gemeente, bewoners en andere belanghebbenden.

Vervolgstappen na de ontvangst van de reacties op PlanBreda

 • Beoordelen van de reacties en terugkoppeling naar bewoners en belanghebbenden.
 • Een definitief ontwerp maken en bespreken met de wijkraad.
 • Vaststellen definitief ontwerp en nemen verkeersbesluit voor het vrachtwagenverbod.
 • Informeren bewoners en belanghebbenden over definitief ontwerp.
 • Werkvoorbereiding, opmaken bestek en aanbesteding.
 • Start uitvoering, informeren bewoners en belanghebbenden over de uitvoering, planning, verkeersmaatregelen, bereikbaarheid en mogelijke hinder die hierbij kan plaatsvinden.

De verwachte start van het werk is omstreeks september / oktober 2021.