Voorjaarsnota 2019

Publicatiedatum: 
22 mei 2019
De Bredase voorjaarsnota 2019 staat in het teken van de ambities die het stadsbestuur heeft voor 2020.

Het door de raad vastgestelde bestuursakkoord Lef en Liefde bepaalt de koers. Het college geeft ‘vol gas’ op de ambities uit het bestuursakkoord en brengt de stad verder met 3 grootstedelijke projecten en 14 concrete keuzes. Solide financiën en voorspelbare lasten zijn daarbij uitgangspunt.

3 grootstedelijke projecten

Breda heeft goud in handen en kan dat nu verzilveren. Dat gebeurt onder andere met de 3 projecten: de Nieuwe Mark, de doorstroomvoorziening en het talentencentrum. De Nieuwe Mark is de ‘drager’ van de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden, een boost voor de binnenstad en de omliggende buurten en vormt het dé verbinding tussen het winkelhart en het nog aan te leggen nieuwe stadspark Seelig-Zuid. Met deze ontwikkeling komt de ambitie om de eerste Europese stad in een park te zijn met sprongen dichterbij. Grootstedelijkheid brengt maatschappelijke uitdagingen mee. Zo kent ook Breda dak- en thuislozen. De Bredase doorstroomvoorziening (DSV) biedt 24-uurs dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar uit de regio Breda. Renovatie of nieuwbouw is noodzakelijk omdat het pand in matige staat verkeert, verouderd is en niet meer voldoet aan de behoefte van de steeds diverser wordende doelgroepen.

Het 3e grootstedelijke project is het talentencentrum. Een (top)sportvoorziening om Bredaas en toptalent uit de regio Zuidwest-Nederland de ruimte te bieden. Breda wil deze voorziening graag bieden als centrumstad in de regio.

Een greep uit de focus voor 2020

  • De samenwerking in de regio West-Brabant en met de stad Tilburg wordt versterkt.
  • Digitalisering omdat dat een grote impact op ons leven gaat hebben.
  • Voor de economie in het algemeen omzet meer welvaart, meer keuze in banen, voor ondernemerschap en voor ontwikkeling en opleiding voor Bredanaars.
  • In navolging op de Bredase bouwschool start – onder de noemer ‘werkend leren’ - een soortgelijke samenwerking in de sectoren techniek en zorg.
  • Breda wil goed zijn voor haar inwoners. De menselijke maat voorop. Samen met partners wordt de juiste hulp en passende ondersteuning geboden, waarbij tegelijkertijd de financiële beheersbaarheid en meer grip op kosten in het sociaal domein een gezamenlijke opgave is.
  • Goed zijn voor inwoners betekent ook een proactieve leefbaarheids- en veiligheidsaanpak op plekken waar leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. (Meer) sociale weerbaarheid vergt, naast de bestaande fysieke en sociale wijkaanpak, een stevige veiligheidsaanpak.
  • De woonopgave ‘fantastisch wonen voor iedereen’ gaat uit van 6.000 woningen erbij in 4 jaar tijd. Daarvoor gaan gemeente en ontwikkelende partijen extra inspanningen verrichten.
  • Breda heeft behoefte aan nieuwe ‘stadsiconen’; de kunsthal draagt bij aan grootstedelijk Breda en zorgt tegelijkertijd voor meer vierkante meters (expositie)ruimte waar het culturele veld om vraagt.
  • De ligging van Breda ‘vraagt’ ook om uitblinken in (inter)nationale bereikbaarheid. Bijvoorbeeld door volop in te zetten op de snelle treinverbinding naar Düsseldorf. Daarnaast is de verbetering van de toegang van stad en dorpen ook urgent, met een belangrijke rol voor de noordelijke en zuidelijke rondweg. Daarnaast worden duurzame vervoersmiddelen gestimuleerd, ook weer in samenhang met de ambitie om in 2044 CO2-neutraal te zijn.

De hele Voorjaarsnota 2019 is te lezen op de website HetgeldvanBreda.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie