Volmacht verkiezingen 23 mei 2019

Als u op 23 mei 2019 niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen voor de leden van het Europees Parlement bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

  • overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)
  • een schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Voorwaarden

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

  • mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • bezitten op 9 april 2019 de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander lidstaat van de Europese Unie
  • zijn op 23 mei 2019 18 jaar of ouder (geboren voor 24 mei 2001)

De volmachtgever moet op 9 april 2019 ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens van Breda.

Heeft de gemachtigde en/of de volmachtgever niet de Nederlandse nationaliteit maar is wel een Europees burger dan moet deze geregistreerd zijn als kiezer.

Een gemachtigde mag tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Overdracht van de stempas aan een andere Bredase kiezer (onderhandse volmacht)

Dit kan tot en met 23 mei 2019.
Samen met de gemachtigde het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs.

U geeft aan de gemachtigde (een kopie van) een identiteitsbewijs mee. De gemachtigde laat dit aan de voorzitter van het stembureau zien. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen zijn.

Identiteitsbewijs vermist

Is uw identiteitsbewijs vermist dan kunt u bij de gemeente een vermissingsverklaring laten opmaken. Met deze vermissingsverklaring in combinatie met een legitimatiepasje met uw naam en foto kunt u bij het stembureau uw stem uitbrengen.

Intrekken onderhandse volmacht

U heeft uw stempas via onderhandse volmacht omgezet en gaat toch zelf stemmen. U vraagt uw omgezette stempas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Een schriftelijk verzoek kan tot uiterlijk 20 mei 2019 worden ingediend bij de gemeente. U vraagt hiervoor online een formulier aan. U en uw gemachtigde vullen het formulier in, ondertekenen dat en u stuurt het naar de Gemeente Breda.

Formulier aanvragen

Het is niet toegestaan om nog in het stemlokaal een volmacht te verlenen.

Meer informatie

Wat vindt u van onze website?