Tijdelijke noodopvang vluchtelingen Breepark

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen Breepark

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opende op 11 april een tijdelijke noodopvanglocatie in de evenementenlocatie Breepark. Deze ligt ten oosten van de A27.  Vanaf de 2e week dat de locatie open is, worden hier 500 vluchtelingen opgevangen. Daarmee is de maximale capaciteit in gebruik. De locatie blijft tot 21 mei in gebruik. 

Het COA start in de week van 8 mei met de uitstroom van de vluchtelingen die hier verblijven. Op 21 mei is de locatie leeg en klaar voor oplevering. Het COA en de gemeente zijn heel tevreden over het verloop van de opvang tot nu toe. Toch is het mogelijk dat u vragen heeft of uw ervaringen wilt bespreken. Daarom is het mogelijk om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst op dinsdag 16 mei van 19.00 – 20.00 uur in Breepark. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u zich aanmelden vóór vrijdag 12 mei. Mocht er te weinig belangstelling zijn dan neemt de gemeente contact met u op.

Aanmelden informatiebijeenkomst 

Het college van burgemeester en wethouders wil als gastvrije stad niet wegkijken van haar verantwoordelijkheid. We willen mensen niet in de kou laten staan en bieden ze een veilige plek. Daarom komt er een tijdelijke noodlocatie voor de opvang van asielzoekers in Breepark. De gemeente heeft een tijdelijke omgevingsvergunning verleend. Dit betekent dat tijdelijk wordt afgeweken van de bestemming volgens het bestemmingsplan. In vragen en antwoorden tijdelijke noodopvang Breepark vindt u antwoord op veel gestelde vragen. 

Tekort aan slaapplaatsen 

De verwachting is dat dit voorjaar en zomer er opnieuw veel vluchtelingen in ons land asiel aanvragen. Ook sluit het COA in andere gemeenten weer tijdelijke locaties vanwege de gemaakte afspraken per gemeente. Daardoor ontstaat mogelijk een tekort aan slaapplaatsen in onder andere Ter Apel. 

Tijdelijke locaties zoals in Breepark zijn nodig om de periode te overbruggen dat er nieuwe langdurige opvanglocaties open kunnen. De evenementenhal van Breepark is een geschikte locatie voor deze vorm van tijdelijke noodopvang. Het gaat om een sobere opvang met bed, bad en brood. Het hangt af van de nood of deze locatie gebruikt gaat worden en voor hoeveel mensen. 

Vluchtelingen

De mensen die in de tijdelijke noodopvang gaan wonen hebben verschillende leeftijden en nationaliteiten. Het gaat om alleenstaande volwassenen, kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Breda gaan komen.

De mensen die in de opvang gaan verblijven hebben recht op dezelfde bewegingsvrijheid als ieder ander in Nederland. Ze mogen zich dus vrij bewegen in Breda. Het COA kent huisregels en bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. Ze krijgen ook uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.  

Opvangplekken voor langdurige opvang 

Het Rijk heeft gemeenten dringend opgeroepen om 19.000 opvangplekken aan te bieden voor het groeiend aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. Gemeente Breda heeft dit jaar de opgave op zoek te gaan naar passende locaties voor langdurige opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij om ongeveer 675 plekken. Mogelijke locaties die hiervoor worden onderzocht zijn niet direct gereed. Met deze tijdelijke noodopvang komt de gemeente tegemoet aan het verzoek van het COA om bij te dragen aan een oplossing voor de nood op dit moment. 

Omgevingsvergunning

Er is geen mogelijkheid voor inspraak op de locatiekeuze van Breepark. Het COA heeft bij de gemeente Breda een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft deze verleend. Hiervoor staat de gebruikelijke procedure van bezwaar en beroep open. Meer informatie vindt u op Omgevingsvergunning | Gemeente Breda en Procedure bestemmingsplan | Gemeente Breda

Meer informatie

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen

Azc © Inge van Mill.jpg

Vragen en antwoorden tijdelijke noodopvang Breepark 

Klik hier voor meer informatie

Nieuwsbericht opvang vluchtelingen

Breepark

Bericht over tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen op Breepark

Klik hier voor meer informatie