Tijdelijke noodopvang vluchtelingen Breepark

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in evenementencomplex Breepark. Vanaf 3 oktober 2023 verblijven hier 150 asielzoekers. De noodopvang zou tot 8 januari 2024 open zijn. Na een dringend verzoek van de staatssecretaris  van Justitie & Veiligheid (J&V) en COA en uitvoerig overleg heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd om de noodopvanglocatie 2 ½ maand langer (tot 19 maart 2024) open te houden voor vluchtelingen. Het aantal opvangplekken wordt verruimd van 150 naar 500 personen.

Oproep van het Rijk 

Het Rijk heeft opnieuw een oproep aan gemeenten gedaan om tijdelijke noodopvangplekken aan te bieden. Dit verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders voor een groot dilemma gesteld. Eerder is tegen omwonenden en ondernemers in de omgeving gezegd dat de noodopvanglocatie tot 8 januari 2024 open zou zijn. Tegelijkertijd voelt het college de urgentie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om positief te reageren op het verzoek van J&V en COA, zodat niemand op een stoel hoeft te slapen in Ter Apel.   

Het college heeft met COA afgesproken dat na verlenging van deze tijdelijke noodopvang in Breepark  COA in 2024 geen nieuwe verzoeken voor noodopvang bij de gemeente Breda zal wegleggen.  

De verlenging en uitbreiding van de noodopvanglocatie Breepark betekent ook dat de gemeente een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning gaat verlenen. Deze tijdelijke omgevingsvergunning is nodig omdat wordt afgeweken van de bestemming volgens het bestemmingsplan. Hierdoor wordt het mogelijk om tijdelijk onderdak te bieden aan asielzoekers in Breepark. 

Tijdelijke noodopvang 

De opvang in Breepark is een tijdelijke noodopvanglocatie. Deze plekken zijn nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel onvoldoende ruimte heeft om alle asielzoekers die ons land binnen komen, op te vangen. Een tijdelijke noodopvang gaat uit van eenvoudig ingerichte plekken. Mensen die hier verblijven kunnen rekenen op een ‘bed, bad en brood’. 

Beheer en veiligheid 

Het COA is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en om de tijdelijke opvanglocatie. Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt over het beheer en de veiligheid in de openbare ruimte. Dagelijks is op de locatie beveiliging en begeleiding aanwezig. Ook is er inzet van straatcoaches in de directe omgeving.  

Veelgestelde vragen

Er zijn 2 redenen voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om dit verzoek voor verlenging en uitbreiding van de noodopvang voor asielzoekers te doen:  

  • Er is in Ter Apel (wederom) een zorgelijke situatie ontstaan. Door een langer aanhoudende hoge instroom is het er zeer druk en er zijn minder beschikbare (nood)opvangplaatsen in het land.  
  • Ook blijft het lastig, door een gebrek aan capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en beschikbare woningen, om mensen door te plaatsen.  

De staatssecretaris doet een dringende oproep aan gemeenten om tijdelijk extra noodopvangplekken aan te bieden voor vluchtelingen die naar ons land zijn gevlucht en asiel aanvragen. De reguliere opvangvanglocaties in Nederland zitten vol. Het college van burgemeester en wethouders wil als gastvrije stad niet wegkijken van haar verantwoordelijkheid en wil mensen niet op een stoel of buiten laten slapen. Daarom stemt het college in met het verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  om tijdelijke uitbreiding en verlenging van de noodopvang in Breepark.    

De voorbereidingen voor de inrichting van de uitbreiding van de opvanglocatie Breepark starten op 13 december 2023. De opvang blijft open tot uiterlijk 19 maart 2024.  

Breepark is een evenementenlocatie. De grote hal wordt gereed gemaakt voor overnachting: de horecazaal wordt gereed gemaakt voor recreatie. Om opvang mogelijk te maken wordt er een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd door COA, voor het gebruiken van een gebouw in strijd met het bestemmingsplan. Deze vergunning wordt komende week aangevraagd, beoordeeld en verleend. Deze vergunningverlening gaat volgens reguliere procedures en wordt gepubliceerd op www.breda.nl. 
 

Het gaat om maximaal 500 vluchtelingen per dag. Dit zijn mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleenstaande volwassenen en gezinnen met kinderen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend vanwege doorstroom. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Breda zal komen.  

Het COA is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op en rond de opvanglocatie. Door de gemeente zijn duidelijke afspraken gemaakt met COA over het beheer en de veiligheid. Er is dagelijks beveiliging en begeleiding op de locatie. Het COA zet 6 beveiligers 24/7 in op de locatie, 4 straatcoaches en sfeerbeheer buiten de locatie. 

Meer informatie en contactgegevens van het COA locatie Breepark vindt u op www.coa.nl bij het   onderwerp ‘locaties’ (Breepark Breda). U kunt het COA bereiken via emailadres FMZBredaBreepark@coa.nl of via het telefoonnummer voor de locatie Breepark  06-25007568. De locatie is 24/7 bereikbaar.