Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Vestigen

Kavels bedrijventerreinen

De gemeente biedt op diverse locaties bedrijfskavels aan. De kavelprijzen worden jaarlijks tot aan het koopjaar geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS.

Bestaande bouw

bedrijfspanden

Startende bedrijven

Overig