Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen om informatie vragen over bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. Voor het aanvragen gebruikt u het formulier met DigiD.

Formulier invullen met eIDAS (English)

Op het Data Portaal van de gemeente Breda staat overheidsinformatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Na het raadplegen van deze open data hoeft u misschien geen verzoek meer in te dienen.

Wat u moet weten

U heeft recht op informatie van de gemeente. Over hoe de gemeente handelt, waarom en hoe een besluit is genomen.

Informatie opvragen over toekomstige plannen of besluiten is niet mogelijk.

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Meer informatie

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of voorbereiding van dat beleid.
  • Het verzoek moet gaan over vastgelegde en opgeslagen informatie. Dat kan schriftelijk zijn maar ook in de vorm van foto's of geluidsmateriaal.
  • In het verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw verzoek. De wettelijke afhandeltermijn is 4 weken, met 1 mogelijke verlenging van 4 weken.

Kosten

Digitale informatie is meestal gratis. De eerste 24 kopieën van documenten zijn gratis.
Bij 25 of meer kopieën betaalt u € 0,35 per kopie.

Uw Reactie
Uw Reactie