Verzilverlening

U bent eigenaar en bewoner van een woning met overwaarde. U wilt langer zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Met de verzilverlening maakt u gebruik van de overwaarde van uw huis om uw woning aan te passen. De verzilverlening is een hypothecaire lening die pas afgelost wordt bij verkoop van de woning.

Voorwaarden

 • u bent inwoner van de gemeente Breda
 • u bent eigenaar en bewoner van de woning
 • u bereikt over uiterlijk 10 jaar uw wettelijke AOW-leeftijd
 • uw gezamenlijk inkomen bedraagt maximaal € 45.000 bruto per jaar
 • de verzilverlening en de schuldrest van uw huidige hypotheek bedragen samen maximaal 80% van de WOZ-waarde van uw huis
 • u heeft onvoldoende inkomen om een andere lening af te sluiten, bijvoorbeeld een blijverslening of persoonlijke lening
 • per woning kunt u maximaal 1 verzilver- of blijverslening aanvragen
 • de aanpassingen zijn erop gericht dat u langer veilig en comfortabel in uw huis kunt blijven wonen

Wat u moet weten

 • u kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 lenen
 • u lost de verzilverlening af bij verkoop van uw woning of bij overlijden van de langstlevende partner

Wat u moet doen

Om in aanmerking te komen voor een verzilverlening neemt u eerst contact op met de gemeente. U stuurt daarvoor een e-mail naar contact@breda.nl met als onderwerp ‘Verzilverlening’.

Aan deze e-mail voegt u toe:

 • een overzicht van de aanpassingen en de reden voor de aanpassingen
 • offertes van de werkzaamheden of van benodigde materialen
 • de planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart

U kunt de stukken ook per post sturen naar:
Gemeente Breda
Expertisecentrum / team Wonen
Antwoordnummer 20
4800 RH Breda

Vervolg

 • Voldoet u aan de voorwaarden om een lening aan te vragen, dan ontvangt u van de gemeente binnen 2 weken per e-mail een brief. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan ontvangt u een afwijzing. 
 • In deze e-mail zit een link naar de digitale aanvraagset voor de verzilverlening. De lening vraagt u rechtstreeks aan bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U volgt de instructies op de website van SVn en stuurt hen alle gevraagde documenten. Ook stuurt u een kopie van de brief van de gemeente naar SVn.
 • De SVn voert een financiële toets uit. 
 • Wanneer de financiële toets positief is wordt de lening definitief toegewezen. U ontvangt dan van de SVn een besluit met het toegekende bedrag. 

Meer informatie

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Uw Reactie
Uw Reactie