Vervolg besluitvorming woningbouw Bavel

Publicatiedatum: 
10 jan 2020
In november zijn bewoners en ondernemers via een BredaBericht geïnformeerd over het besluit van het college om de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen op een aantal kavels langs de A27 in Bavel. Ook in Bavel is veel behoefte aan nieuwe woningen bijvoorbeeld voor starters en ouderen. De gemeente Breda wil zelf de regie krijgen op eventuele toekomstige woningbouwplannen en daarom is deze plek in beeld als strategische woonlocatie voor de toekomst. Op 12 november heeft het college daarom besloten op een aantal kavels de Wvg toe te passen.

Op 16 januari 2020 houdt de gemeenteraad een beeldvormende sessie over het toepassen van de Wvg. Daarna neemt de gemeenteraad eind januari of begin februari een besluit om de Wvg al dan niet te bekrachtigen. Op www.breda.nl/vergaderschema is de agenda van de gemeenteraad en het tijdstip van de behandelingen na te lezen.

Vragen

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan daar altijd bij aanwezig zijn. Op de site www.breda.nl/mogelijkheden-om-invloed-uit-te-oefenen staat meer informatie.

Voor vragen over de vergaderingen of de werkwijze van de gemeenteraad, kan contact opgenomen worden met de raadsgriffie via raadsgriffie@breda.nl of via 076 529 34 99.

Uw Reactie
Uw Reactie