Vergaderschema

De gemeenteraad vergadert doorgaans 1 keer per week op donderdagavond. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen.

Vergaderdata en vergaderstukken

De vergaderdata vindt u in de kalender van het informatiesysteem van de gemeenteraad. Per vergadering vindt u de bijbehorende vergaderstukken. U kunt de kalender per week of per maand instellen. In het overzicht vindt u naast vergaderingen ook andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld werkbezoeken. Vergaderingen zijn via een livestream te volgen.

Vergaderingen en documenten gemeenteraad

Meer raadsinformatie.

Wat vindt u van onze website?