Uitslag verkiezing Provinciale Staten

Het gemeentelijk stembureau is verantwoordelijk voor de stemopneming en vaststelling van de uitslag van deze verkiezingen.

Definitieve uitslag van de verkiezing Provinciale Staten

Lijst nummer Partij Aantal stemmen
1 VVD 15.365
2 CDA 6.173
3 SP (Socialistische Partij) 5.992
4 PVV (Partij voor de Vrijheid) 4.267
5 Democraten 66 (D66) 9.240
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 5.261
7 GROENLINKS 8.412
8 50PLUS 2.740
9 Partij voor de Dieren 3.499
10 Christen Unie-SGP 899
11 Lokaal Brabant 1.370
12 Ouderen Appèl - Hart voor Brabant 324
13 Forum voor Democratie 8.753
14 DENK 912
15 Senioren Brabant 519
16 Code Oranje 176

Totaal aantal geldige stemmen: 73.902
Blanco stemmen: 214
Ongeldige stemmen: 201
Totaal uitgebrachte stemmen: 74.317
Opkomstpercentage: 53.03%

Wilt u het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau of de uitslagen per wijk inzien? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie