Uitleg voorstel definitief ontwerp zuidelijke rondweg (westelijk deel)

Publicatiedatum: 
2 okt 2017
Begin november 2017 neemt het College van BenW een besluit over het definitief ontwerp zuidelijke rondweg.

De gemeente heeft naar aanleiding van de presentatie op 3 juli een aantal vragen ontvangen. Voor het westelijk deel gingen de reacties onder meer over het reduceren van het autolawaai. Deze reacties worden verwerkt in een Nota van commentaar. Belangstellenden kunnen toelichting ontvangen over de Nota van commentaar en het voorstel aan het college op dinsdag 24 oktober.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór 13 oktober via gemeentebreda@breda.nl. Bij het aanmelden graag aangeven het aantal personen en de vragen. Afhankelijk van de belangstelling ontvangt u tijdstip en plaats van de bijeenkomst op deze avond. De bijeenkomst vindt plaats op 24 oktober in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10, Breda.

Wat vindt u van onze website?