Triple-A

Logo triple-a

Samen met TU Delft, gemeente Rotterdam, regio Kent (UK), regio Picardië (FR), gemeenten Antwerpen en Mechelen en de Belgische partners AG EOS (Energy Savings Oostende), Universiteit Gent en netbeheerder EANDIS  werkt Breda aan het Europese Interreg 2 Zeeën project Triple-A.  Dit project, dat wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, is eind 2016 goedgekeurd.

Binnen Triple A werken partners samen aan het stimuleren van particuliere huiseigenaren om hun woning te verduurzamen door middel van het beter toegankelijk maken van informatie over (technische) mogelijkheden. Triple A staat voor het overnemen (Adoption) van technieken om de CO2 uitstoot te verlagen, door het verbeteren van de toegang (Access) en het vergroten van de bewustwording (Awareness) van de noodzaak om te verduurzamen.

Om dit te realiseren wordt gewerkt aan het verbeteren van websites, zodat het vinden van informatie gemakkelijker wordt. Ook zal er gebruik gemaakt worden van tijdelijke ‘pop-up’ informatiewinkels / duurzaamheidscentra, om de informatie dichter bij woningeigenaren te krijgen. Tevens zullen er in proefprojecten slimme energiemeters aan Home Energy Monitoring Systems (HEMS) gekoppeld worden, om mensen inzicht te geven in energieverbruik en besparingsmogelijkheden. Tenslotte worden voorbeeldprojecten benoemd en toegankelijk gemaakt, vanuit de gedachte ‘goed voorbeeld doet goed volgen’.

Het Triple-A project is gestart op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2020.

Wat vindt u van onze website?