Trechterman langs de A27

Kunst in de openbare ruimte

Op grond van de notitie Verbeelding van Ambities: "Uitgangspunten voor een veelzijdig kunstbeleid in het publieke domein van Breda" van januari 2010 is er gestart met het opbouwen van een pool van kunstadviseurs. De afdeling Cultuur bekijkt per kunstaanvraag welke adviseurs uit de pool bij het projectteam worden betrokken en of (een deel van) de advisering en begeleiding wordt uitbesteed.

Bijlagentabel
BijlageGrootte
verbeelding_ambities.pdf…1.09 MB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Kunst in beeld