Factor C

CultuurBreda

Vormgeven van Cultuur in Breda, door en voor Breda

Doe mee met de toekomst van cultuur in Breda

Lange tijd is de richting van cultuur in Breda grotendeels door de gemeente bepaald, maar dat is niet meer van deze tijd. Daarom is er medio 2015 voor gekozen om de verantwoordelijkheid bij de stad te leggen en is aan een aantal betrokken Bredanaars gevraagd samen in een ontwerpsessie te bedenken hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het vormgeven van cultuur in Breda. Deze mensen hebben verschillende achtergronden (onderwijs, bedrijfsleven, overheid, creatieve industrie, culturele sector), ieder met affiniteit voor cultuur en denken vanuit het stadsbelang, dus over eigen grenzen heen. De groep was divers en groot genoeg om tot een goede ideeënstroom te komen.

Meedenken is meedoen

Bij het vormgeven van cultuur in Breda is het uitgangspunt: ‘meedenken is meedoen’. Het betekent dat er geen wensenlijstjes uit de stad zijn opgehaald zonder dat er ook werkelijk mensen zijn die hun schouders onder de betreffende initiatieven willen zetten. De kracht van de stad is de basis.

Daarom is gekozen om actief een community te bouwen: CultuurBreda. Twee kwartiermakers, Mirjam Flik en Kirsten Wagenaar, trekken gezamenlijk op om off- en online verbindingen tot stand te brengen in de stad. Op basis van een aanpak op maat worden diverse initiatieven en mensen uit het veld aan elkaar verbonden. Hierbij is  geen sprake van vertegenwoordiging van organisaties, maar denken vanuit stadsbelang.

On- en offline community CultuurBreda

CultuurBreda, het on- en offline inspiratieplatform voor cultuur in Breda, bouwt aan de toekomst van cultuur in de stad. In december 2015 is het online-platform live gegaan. Als verkenning van het veld zijn vele inidividuele gesprekken gevoerd. Hieruit volgden een aantal gedeelde aandachtspunten. De rode lijnen uit de gesprekken zijn te vertalen naar vier pijlers, namelijk.: Makers klimaat, Briljantjes, B-side en Verbinders. Op deze 4 thema’s ziet het culturele veld graag ontwikkeling in Breda. Ze gaan hiermee zelf aan de slag. Het doel is dat er zo veel mogelijk mensen deel gaan nemen en een stevig netwerk vormt dat zichzelf in stand houdt.

Toekomst cultuurvisie

Via het on- en offline platform CultuurBreda vindt een continue dialoog plaats om te bepalen hoe cultuur zich kan ontwikkelen in Breda. Dit leidt tot een nieuw cultuurbeleid voor de stad.

Doe mee aan de continue dialoog op CultuurBreda en denk mee om de ambities en de culturele identiteit van de stad verder vorm te geven.

Bijlagentabel
BijlageGrootte
onlineoffline_community_breda_.pdf…588.92 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.