Detail van een aquarel

Amateurkunst

Amateur-organisaties met een lange traditie bepalen vaak de cultuur in de dorpen en de wijken. Los van deze organisaties zie je daarnaast nieuwe cultuurvormen ontstaan. Factor C wil beide aspecten stimuleren. Dat betekent ruimte bieden aan de vernieuwing, verjonging, multiculturaliteit en jongerencultuur op wijkniveau en tegelijk aansluiting zoeken bij de cultuurbeleving van de oudere wijkbewoners. Cultuur in de wijken is voor de gemeente een belangrijk bindmiddel, maar ook een doel op zich. Naast het uitbreiden van voorzieningen op wijkniveau stimuleert de gemeente ook culturele evenementen die bijdragen aan de betrokkenheid en verbondenheid van wijkbewoners met elkaar en de buurt. Initiatieven als En Plein Pubic en Bavel izz Music zijn daarvan goede voorbeelden. Er zijn ruim 120 amateurgezelschappen actief in Breda. 

Meer informatie over subsidieverstrekking vindt u op het subsidieloket van deze website.