Kind kijkt naar affiche

Cultuur

Cultuur verbindt

Cultuur verbindt de inwoners van Breda en zorgt voor ontspanning en ontwikkeling. Het cultuurbeleid streeft naar een sterk cultureel fundament voor iedereen. Om dit te bereiken investeert de gemeente in cultuur: in culturele instellingen, in kunst in openbare ruimten, in projecten, in festivals en evenementen, ook met een nationaal en internationaal karakter zoals Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Tegelijk voegen alle Bredanaars vanuit hun eigen achtergrond, traditie en culturele activiteiten zelf iets toe aan de cultuur van Breda.

Cultuur verrijkt

De speerpunten in het cultuurbeleid zijn Erfgoed en Beeldcultuur. De stad Breda kent een rijke historie als Nassau stad en verbindt erfgoed en cultuur. Het Stedelijk Museum richt zich op erfgoed en atuele beeldcultuur. Festivals als Breda Photo, Graphic Design Festival en International Film Festival Breda staan voor de kwaliteit en ontwikkeling van de pijler beeldcultuur. De creatieve industrie in combinatie met de gerenommeerde opleidingen in Breda op het gebied van beeldcultuur zorgen voor dynamiek in de stad. Cultuur zorgt voor een aantrekkelijke stad op het gebied van citymarketing, economische groei en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Cultuur ontwikkelt

Cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bijna alle kinderen en jongeren in Breda maken kennis met en beleven cultuur in het cultuureducatieve programma De Ontdekking, door middel van culturele projecten en CKV festivals in het Voortgezet Onderwijs. Een autonome en professionele organisatie voor cultuureducatie, Cultuurwinkel Breda, ondersteunt culturele instellingen en scholen daarbij. Kunst beoefenen zorgt voor meer zelfvertrouwen, concentratievermogen en het vergroot sociale vaardigheden.

Cultuur ontspant

In hun vrije tijd beoefent meer dan de helft van de Bredase bevolking zelf kunst en cultuur. Breda kent talrijke verenigingen en organisaties op het gebied van amateurkunst, geleid door actieve vrijwilligers. Kunst en cultuur is te zien, te doen en te beleven, iedere dag opnieuw: in de openbare ruimte, in de buurt, tijdens festivals en evenementen, bij culturele instellingen en op school.

Breda staat voor Cultuur.

Stadsarchief Breda