Toekomststoel gaat de stad in

Publicatiedatum: 
11 sep 2019
De Toekomststoel staat symbool voor het in gesprek gaan met kinderen en jongeren over hun eigen toekomst en de toekomst van de stad.

Vanaf september 2019 gaat de stoel de stad in, te beginnen bij Mini-Barst op zaterdag 14 september. Op Mini-Barst wordt samen met kinderen een kunstwerk gemaakt van afvalplastic. Kinderen kunnen op de stoel gaan zitten en het gesprek voeren over cultuur en duurzaamheid.  Met de Toekomststoel geeft het college van B&W handen en voeten aan jeugdparticipatie in Breda en aan het belang van meedenken, meebeslissen en meedoen van kinderen en jongeren. De Toekomststoel is gemaakt van stevig, recyclebaar karton en heeft verschillende kleuren afhankelijk van het thema. 

Waar staat de stoel?

  • De Toekomststoel sluit komende tijd aan bij diverse bijeenkomsten, gesprekken en evenementen waar kinderen, jongeren en/of volwassenen bij betrokken zijn, op alle bestuurlijke portefeuilles.
  • Scholen kunnen een exemplaar van de stoel naar zich toe halen in combinatie met een informatie-doe-pakket. Daarin staat hoe ze de stoel kunnen inzetten voor meedoen, meedenken en meebeslissen van kinderen en jongeren over allerlei thema’s.
  • Er komt ook een pakket voor maatschappelijke partners, bedrijven en collega’s die de stoel willen inzetten. Daarbij zijn er voorwaarden voor gebruik en duidelijke afspraken over de opbrengst, inclusief terugkoppeling.

Opbrengst

Het effect en de ‘opbrengst’ van de stoel worden gemonitord aan de hand van indicatoren zodat de inbreng van de jeugd daadwerkelijk een plaats krijgt in de toekomst van Breda. Er wordt gekeken naar hoeveel kinderen bereikt worden, het aantal thema’s en betrokken organisaties en de inhoudelijke opbrengst. Het streven is om 4 keer per jaar een overzicht te maken.

Samenwerking

De gemeente werkt samen met diverse partners in de jeugdparticipatie zoals Young Impact, Be Young, Missing Chapter, Avans Hogeschool, Nieuwe Veste, raadswerkgroep Jeugd & Politiek, Kindertrendrede en Jongerenpanel Breda. De Toekomststoel is een instrument om die samenwerking te verdiepen en de jeugd nog meer een stem te geven.

Uw Reactie
Uw Reactie