Tijdelijke vorst- en noodopvang Nansenweg gesloten

Publicatiedatum: 
26 feb 2021
Bredabericht: Op 30 november 2020 is een gebouw aan de Nansenweg in gebruik genomen als tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen. Op 1 maart 2021 sluit deze locatie. De vorst- en noodopvang verhuist dan naar Riethil 12 in Breda.

Tijdelijke locatie

De locatie aan de Nansenweg was tijdelijk nodig vanwege corona. Normaal is de bestaande opvang voor dak- en thuislozen aan de Slingerweg groot genoeg om tijdens vorst extra mensen op te vangen. Die extra opvang was daar afgelopen maanden niet mogelijk vanwege de coronarichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiƫne (RIVM) die nageleefd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het houden van 1,5 m afstand. Er is daarom gezocht naar een andere tijdelijke locatie voor onder andere opvang tijdens vorst. Dit werd het gebouw aan de Nansenweg.

Vanwege de bouw van een nieuwe opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Slingerweg, verhuist de reguliere opvang tijdelijk van de Slingerweg naar de Riethil 12 in Breda. Deze locatie is groot genoeg voor reguliere opvang, noodopvang en vorstopvang. Deze locatie nemen we vanaf 1 maart 2021 in gebruik.

Uw Reactie
Uw Reactie