Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties COVID-19

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft staat het erbij.

  1. Stap 1 van 4: Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Gegevens organisatie
  3. Stap 3 van 4: Controleer uw gegevens
  4. Stap 4 van 4: Voltooid

Vindt u het lastig om het formulier in te vullen? Neem contact op met MOOIWERK Breda (telefoon: 076 – 523 35 60) voor ondersteuning bij het invullen.

Heeft de organisatie of vereniging eerder subsidie ontvangen?
Ondersteuning of subsidie andere corona-regelingen.
Heeft de organisatie of vereniging een winstoogmerk?
Beschrijf de doelstelling van de organisatie of vereniging. U kunt ook een bijlage toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Voeg de statuten toe als de organisatie deze heeft.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Is de behoefte aan financiële ondersteuning een rechtstreeks gevolg van de coronapandemie?
Wordt het voorbestaan of de continuïteit zonder deze subsidie bedreigd?
Geef aan waarom de vrijwilligersorganisatie deze subsidie aanvraagt en aan welke activiteiten de middelen worden besteed (inclusief de bijbehorende bedragen). Geef daarbij ook aan of het gaat om bestaande activiteiten.
U kunt maximaal € 3000 aanvragen.