Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning wijk- en dorpscentra COVID-19

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft staat het erbij.

  1. Stap 1 van 5: Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 5: Bijlagen
  3. Stap 3 van 5: Gegevens organisatie
  4. Stap 4 van 5: Controleer uw gegevens
  5. Stap 5 van 5: Voltooid
Vraagt u voor het eerst subsidie aan?
U kunt maximaal € 25.000 aanvragen.
Voeg een inhoudelijke motivering toe waarin toegelicht wordt dat ingrijpende handelingen in de bedrijfsvoering nodig zijn als gevolg van de corona-maatregelen.