Tijdelijke sluiting parkeergarages en fietsenstallingen

Tijdens de lockdown is een aantal parkeergarages en fietsenstallingen gesloten. Er wordt zeer weinig gebruik van gemaakt, er wordt overlast ervaren van personen die er niets te zoeken hebben en er zijn vernielingen aan auto's en fietsen geconstateerd. Op deze pagina vindt u de antwoorden op uw vragen over de tijdelijke sluiting.

Parkeergarages

Vraag: Welke garages zijn gesloten?
Antwoord: Chassé Parking is gesloten.

Vraag: Welke garages zijn geopend?
Antwoord: Parkeergarages De BaronesConcordiaDe Prins en Het Turfschip zijn geopend. Ook de parkeerterreinen Beyerd - Vlaszak, Chasséveld en Gasthuisvelden en Arsenaalpad zijn geopend.

Vraag: Ik heb een abonnement in Chassé Parking. Waar kan ik parkeren?
Antwoord: De gemeente heeft telefonisch of via e-mail contact met u gehad en de vraag gesteld in welke parkeergarage u tijdens de lockdown wilt parkeren. De keus is parkeergarage De Prins of Het Turfschip.
Met uw huidige garagepas kunt u tijdens de lockdown in- en uitrijden in de parkeergarage van uw keuze.

Vraag: Krijg ik restitutie van het abonnementsgeld?
Antwoord: De gemeente neemt contact met u op en legt u de opties voor om het abonnementsgeld dat u doorbetaalt tijdens de sluiting terug te ontvangen.

Vraag: Mijn garageabonnement voor een gesloten garage vervalt tijdens de lockdown. Ik wil het abonnement voortzetten. Hoe doe ik dat?
Antwoord: U verlengt en betaalt het abonnement in het P-Loket. Als de garages weer opengaan ontvangt u restitutie voor de duur van de lockdown-periode. 

Vraag: Mijn auto staat in een garage die gesloten is. Wat kan ik doen?
Antwoord: Belt u in dat geval met het noodnummer 076 529 90 80. 

Vraag: Ik heb een abonnement in een gesloten garage. De slagboom gaat niet open bij de garage waar ik tijdens lockdown mag parkeren. Wat moet ik doen?
Antwoord: Drukt u bij de slagboom op de witte of zilveren -i- op de intercom. U krijgt snel contact met een medewerker die voor u de slagboom kan openen.

Fietsenstallingen

Vraag: Welke stallingen zijn gesloten?
Antwoord: Fietsenstallingen Oude Vest en Het Turfschip zijn gesloten.

Vraag: Welke stallingen zijn geopend?
Antwoord: Fietsenstallingen NieuwstraatConcordiastraat en Haven, Kraanstraat zijn geopend.

Vraag: Hoe lang zijn de fietsenstallingen gesloten?
Antwoord: Ze zijn gedurende de lockdown gesloten. 

Vraag: Ik heb een abonnement in een van de fietsenstallingen. Waar kan ik mijn (brom)fiets parkeren?
Antwoord: U kunt terecht in fietsenstallingen Concordiastraat en Nieuwstraat.

Vraag: Mijn (brom)fiets staat in een fietsenstalling die inmiddels gesloten is. Wat kan ik doen?
Antwoord: Belt u in dat geval met het noodnummer 076 529 88 29.

Uw Reactie
Uw Reactie