Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bredase ZZP'ers en ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze landelijke regeling komt voort uit de maatregelen rondom de coronacrisis.

Heeft u door de coronacrisis geen inkomen meer en acuut geld nodig (broodnood), vraag dan boodschappengeld aan.

Wat u moet weten

  • De tijdelijke ondersteuning is voor een periode van 3 maanden.
  • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen: € 1050 voor een alleenstaande en € 1500 voor meerpersoonshuishoudens.
  • U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.
  • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,00.
  • De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 2 weken in behandeling te nemen.
  • Wie een beroep doet op de regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen.

Door de inkomensondersteuning aan te vragen verklaart u dat uw inkomen beneden het voor u geldende sociaal minimum is als gevolg van de coronacrisis.

Aanvragen inkomensondersteuning

Uw Reactie
Uw Reactie