Tijdelijke opvang dak- en thuislozen aan de Riethil geopend

Publicatiedatum: 
26 feb 2021
Bredabericht: Aan de Riethil 12 een tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen ingericht. Deze tijdelijke locatie nemen we op 1 maart in gebruik tot naar verwachting medio 2022.

Waarom een tijdelijke opvang

In 2019 is besloten dat er een nieuw gebouw komt voor de opvang van dak- en thuislozen in Breda. Dit gebouw komt op de plek van de huidige voorziening aan de Slingerweg. Het idee was om tijdens de bouw een deel van het gebouw open te houden voor de opvang. Sinds corona is alles anders. We hebben te maken met nieuwe gezondheidsrichtlijnen, ook voor mensen in de maatschappelijke opvang. Er kunnen minder mensen op een slaapzaal en in algemene ruimtes moet ook 1,5 meter afstand gehouden worden. Tijdens de nieuwbouw van de opvang aan de Slingerweg moeten we een deel van het huidige gebouw slopen. Door die sloop en de coronarichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), is het niet meer mogelijk om hier goede opvang te bieden. Daarom is vorig jaar gezocht naar een tijdelijke andere opvanglocatie. Het pand aan de Riethil 12 is als meest geschikte locatie naar voren gekomen.

Beheergroep

Tijdens de informatiebijeenkomst op 28 oktober 2020 is besloten een beheergroep te starten. Een aantal ondernemers heeft aangeboden om regelmatig in gesprek te gaan met de gemeente, handhaving en politie. We stemmen dan af wat nodig is om dak- en thuislozen tijdelijk op een goede manier op te kunnen vangen aan de Riethil 12. Denk hierbij aan maatregelen die zorgen dat iedereen een goed gevoel blijft houden bij de leefbaarheid en veiligheid en eventuele overlast te beperken. 

Uw Reactie
Uw Reactie