Subsidies voor monumenten, evenementen en sport

Subsidie voor sport, monumenten, musea, erfgoed, herdenkingen, dierenweides, evenementen en wijk- en dorpsraden vraagt u aan met een aanvraagformulier. Houd bij het indienen van het formulier rekening met de inlevertermijn en de voorwaarden.

Wat u moet weten

 • Als u meerdere aanvragen heeft, kunt u deze samen inleveren.
 • Heeft u eerder al subsidie ontvangen dan betekent dit niet dat u vanzelfsprekend weer subsidie ontvangt.
 • Als subsidie is toegekend dan vermeldt u de gemeente bij het bekendmaken en promoten van de activiteit.
   
 • Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt aan organisaties die een aantoonbare rol innemen in de maatschappelijke keten en het meest optimaal bijdragen aan de beoogde resultaten.
   
 • In uw aanvraag staat in ieder geval:
  - een omschrijving van de activiteit
  - wat u wilt bereiken met de activiteit
  - de begroting, waarin u ook laat zien welke bijdragen u nog meer ontvangt
   
 • Subsidies t/m € 5000 worden bij toekenning direct definitief vastgesteld. Het besluit tot vaststelling kan tot 8 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden genomen worden.
 • Bij subsidies vanaf € 5000 die toegekend zijn, vraagt u uiterlijk 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden een definitieve vaststelling van de subsidie aan. Binnen 13 weken na de aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Inleverdatum

Subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de start van de activiteit.

Uw Reactie
Uw Reactie