Subsidies voor cultuur

Subsidies voor culturele organisaties, professionele kunsten, amateurkunst, projecten of makers vraagt u aan met een aanvraagformulier. Houd bij het indienen van het formulier rekening met inlevertermijnen en de voorwaarden.

Voor subsidie komen alleen activiteiten in aanmerking die zich richten op de gemeente Breda en de inwoners van Breda.

Wat u moet weten

  • Heeft u eerder al subsidie ontvangen dan betekent dit niet vanzelfsprekend dat u weer subsidie ontvangt.
  • Als subsidie is toegekend dan vermeldt u de gemeente bij het bekendmaken en promoten van de activiteit.

In uw aanvraag staat in ieder geval:

  • een omschrijving van de activiteit
  • wat u wilt bereiken met de activiteit
  • een begroting met dekkingsplan van de kosten 
  • de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag (bij jaarlijkse subsidie)

Aanvraag indienen

Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar of voor een aantal jaren (maximaal 4). De subsidie vraagt u uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de start van de activiteiten aan.

Projectsubsidie

Een projectsubsidie is afgebakend in tijd en middelen en kan alleen worden verstrekt volgens de daarvoor gestelde nadere regels. De subsidie kunt u het hele jaar aanvragen. De subsidie vraagt u minimaal 13 weken voor aanvang van het project aan. 

Bijzonder project amateurkunst

Een subsidie voor een bijzonder project amateurkunst kunt u in 2 perioden aanvragen:

  • Uiterlijk 1 maart voor activiteiten die tot en met augustus in datzelfde kalenderjaar plaatsvinden.
  • Uiterlijk 1 augustus voor activiteiten die tot en met 1 mei van het daaropvolgende kalenderjaar plaatsvinden.

De subsidie vraagt u minimaal 8 weken voor de uitvoering van het project aan.

Makersregeling

Een subsidieaanvraag kan het hele jaar worden ingediend. De subsidie vraagt u minimaal 6 weken voor de start van de werkzaamheden aan.

Uw Reactie
Uw Reactie