Subsidies voor cultuur

Subsidies voor culturele organisaties, professionele kunsten, amateurkunst, projecten of makers vraagt u aan met een aanvraagformulier. Houd bij het indienen van het formulier rekening met inlevertermijnen en de voorwaarden.

Kijk voor coronamaatregelen cultuur ook op de website Corona.Breda.nl

Wat u moet weten

  • Heeft u eerder al subsidie ontvangen dan betekent dit niet vanzelfsprekend dat u weer subsidie ontvangt.
  • Als subsidie is toegekend dan vermeldt u de gemeente bij het bekendmaken en promoten van de activiteit. 
  • Voor subsidie komen alleen activiteiten in aanmerking die zich richten op de gemeente Breda en de inwoners van Breda.

Soorten subsidie

Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar of voor een aantal jaren (maximaal 4). 

Projectsubsidie

Projectsubsidie kan worden verleend voor culturele activiteiten waarvan de presentatie duidelijk afgebakend is in tijd en omvang. De subsidie is bestemd voor nieuwe en terugkerende culturele activiteiten.

De activiteiten richten zich op ontwikkeling, productie of presentatie van professionele kunsten, onderzoek, talentontwikkeling, cultuureducatie of cultuurparticipatie

Bijzonder project amateurkunst

De subsidie is bestemd voor unieke, vernieuwende kunstzinnige presentaties die door, voor of met amateurkunstenaars of vrijwilligers worden gerealiseerd. Een aanvraag kan worden ingediend door rechtspersonen en natuurlijke personen die (in relatie tot de activiteit) een groep beoefenaars van amateurkunst vertegenwoordigen.

Makersregeling

De subsidie is bedoeld voor professionele makers (individueel of een collectief) met een thuisbasis in de gemeente Breda, die zich artistiek en/of zakelijk willen ontwikkelen binnen hun beroepspraktijk en hun ambities willen verwezenlijken.  De subsidie staat open voor alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers. De regeling is vooral bedoeld voor ‘de weg er naartoe’ en minder gericht op het te bereiken resultaat.

Aanvraag indienen

Soort Subsidie Wanneer aanvragen Voorwaarden
Jaarlijkse subsidie Uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de start van de activiteiten

nadere regels subsidieverstrekking onder hoofdstuk 5 paragraaf 4 en 5

Projectsubsidie 13 weken voor de start van het project nadere regels subsidieverstrekking onder hoofdstuk 5 paragraaf 7
Bijzonder project amateurkunst

Uiterlijk 1 maart voor activiteiten t/m augustus in hetzelfde jaar

Uiterlijk 1 augustus voor activiteiten t/m 1 mei van het volgende jaar
nadere regels subsidieverstrekking onder hoofdstuk 5 paragraaf 6
Makersregeling 6 weken voor de start van de werkzaamheden nadere regels subsidieverstrekking onder hoofdstuk 5 paragraaf 8

 

Uw Reactie
Uw Reactie