Subsidies en fondsen duurzaamheid en milieu

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage te ontvangen voor energiebesparende maatregelen.

Subsidie 'Brabant geeft energie’ 

Subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Deze subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021.  

Meer informatie  

Klimaatfonds Breda

Het Klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente om projecten te realiseren die bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de stad. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie. Per jaar is € 200.000 beschikbaar. 

Wat u moet weten 

  • Bewoners (verenigd in een stichting, coöperatie of vereniging), bedrijven, instellingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.
  • Het Klimaatfonds Breda verstrekt geen lening voor de algemene bedrijfsfinanciering. 
  • De lening heeft een vast rentepercentage van 2,0% per jaar, gedurende de looptijd van de lening.
  • De leningen worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, totdat het jaarlijkse budget op is. 

Voorwaarden 

  • Een project moet leiden tot een aanzienlijke CO2 vermindering (minimaal 250 gram CO2 reductie per gefinancierde fondseuro per jaar).
  • De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar en moet per maand annuïtair of lineair afgelost worden.
  • De lening per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000.
  • Tenminste 10% van de projectkosten wordt op een andere manier dan een lening uit het klimaatfonds gefinancierd; bij minimaal 33% komt u in aanmerking voor een rentekorting van 0,5%.

Meer informatie en aanvragen 

Wilt u meer informatie en/of een lening aanvragen dan neemt u contact op met de gemeente. 

See2do 

De gemeente Breda heeft met een aantal Nederlandse gemeenten en Belgische partners subsidie gekregen voor het project See2Do! Dit project wordt deels gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. Het hoofddoel van dit project is particulieren en lokale overheden motiveren tot het energiezuiniger maken van hun woning of gebouw. 

See2Do! staat voor 'doen’ door te laten ‘zien'. Met thermografische foto's van woningen zien inwoners van Breda waar hun huis energie verliest. De bewoners krijgen een energiebesparingsadvies en worden hierbij geholpen door verschillende partners.  

Meer informatie  

Woonwijs Breda

  • Woonwijs Breda heeft alle subsidies en financieringsmogelijkheden in een handig overzicht gezet. 
Uw Reactie
Uw Reactie